מדיניות האיכות חברת סינר-ג'י בע"מ

מדיניות האיכות חברת סינר-ג'י בע"מ

חברת סינר-ג'י בע"מ רואה בהשגת רמת איכות גבוהה לשירותיה דרך עיקרית לרכישת אמונם ושביעות רצונם של לקוחותיה, החברה רואה בזה תנאי הכרחי.

הנהלת החברה מאמינה שבסיס זה הכרחי, כדי להבטיח אספקת מוצרים ושירותים העומדים בדרישות הלקוח. מדיניות זו מהווה מסגרת לקביעת יעדים ומטרות בארגון

פירוט עקרונות מדיניות האיכות אותם ההנהלה מטפחת, מגשימה ומקפידה עליהם:

§ מימוש האיכות הרצויה תוך עמידה בזמנים, קיצור זמני תגובה ואספקה שירותים ברמה איכותית גבוהה.

§ פיתוח מדדי איכות במתן שירות והטמעת תרבות איכות והפקת לקחים.

§ הגדרה ובקרה של תהליכי שירות ובדיקה שיבטיחו שימור והוספת לקוחות מרוצים.

§ אבטחת איכות יעילה בכל הדרגים תמנע הוצאות מיותרות ותתרום לפעילותה היעילה של החברה.

§ ביצוע חשיבה מכוונת סיכונים והזדמנויות וקבלת החלטות על בסיס הערכת סיכונים

§ קבלת החלטות מבוססת על חשיבה מכוונת סיכונים והזדמנויות

§ מעורבות, מחויבות ומנהיגות לאיכות של מנהלים.

§ בקרה על ספקים וקבלני משנה.

§ עמידה בחוקים, צווים ותקנות.

§ כוח אדם, תוך הכשרתו באופן שוטף.

§ אחזקה ויישום של דרישות מערכת ניהול איכות ISO:9001:2015

§ שיפור מתמיד של אפקטיביות מערכת האיכות.

חברת סינר-ג'י בע"מ תפעל בכל המרץ לעמידה בדרישות ובציפיות הלקוח, תוך כדי שיפור מתמיד בכל תחומי פעילותה.

ההנהלה תביא לידיעת כל העובדים תוכן הנהלים על ידי קיום הדרכות.

למידע נוסף

שם מלא*

מספר טלפון*

אימייל

ההודעה שלך

נא להזין קוד אימות
captcha