product pic

מערכת ניהול האנרגיה של Seener-G מספקת פתרון טכנולוגי יעיל המסייע להפחתה של צריכת האנרגיה על ידי הפסקת הבזבוז, אימוץ דפוסי שימוש נכונים, זיהוי תקלות צפויות בציוד וגיבוש השיטות הטובות ביותר לשיפור היעילות האנרגטית .

בלב המערכת פועלת משפחת מוצרי MD 2000 שאוספת מידע חיוני על צריכת האנרגיה באמצעות חיישנים סטנדרטים, הנמצאים בשימוש נרחב בתעשייה. נתוני הצריכה מפוענחים באמצעות כלי ניתוח רבי עוצמה, המספקים ללקוח מידע ברור ותמציתי על עלויות הבזבוז ועל חוסר היעילות בצריכת האנרגיה, בצירוף המלצות על הצעדים לשיפור המצב. פתרון ניהול האנרגיה של Seener-G הוא כלי בעל ערך בתכנון האסטרטגי ובתפעול היומיומי של מתקנים מכל הסוגים.

                                                              MD-2000    

מוצרי MD 2000 הם לב ליבה של המערכת לניהול אנרגיה של Seener-G. באמצעות חיישנים היא אוספת, מתייגת ומאחסנת את הנתונים בזיכרון הפנימי שלה. הנתונים משודרים לשרת המרכזי, שם יעובדו על ידי תוכנת ניתוח האנרגיה Seener-G.

הדגמים השונים של MD 2000 נבדלים זה מזה בכמה פרמטרים: הפרוטוקולים הנתמכים של החיבור לחיישנים, שיטת התקשורת עם השרת, נפח הזיכרון לאחסון הנתונים, ועוד כמה אפיונים מיוחדים. להלן טבלת השוואה בין הדגמים השונים של MD 2000.

מוצר כניסה DC אופן חיבור לחיישן תקשורת
עם השרת
קיבולת
שמירת נתונים
MD 2001 24V DC 2A ModBus RS 485, Pulse GPRS שעה
MD 2002 24V DC 2A RS-232 GPRS שעה
MD 2002-1 24V DC 2A ModBus RS-485 GPRS 8 שעות
MD 2002-2 24V DC 2A ModBus RS 485, Pulse GPRS 8 שעות
MD 2003 24V DC 2A Pulse GPRS 1 שעה
MD 2003-1 24V DC 2A Pulse GPRS 8 שעות
MD 2006 24V DC 2A RS-485/RS 232 Ethernet 8 שעות
MD 2007 24V DC 2A ModBus RS 485, Pulse ADSL 8 שעות
MD 2008 24V DC 2A ModBus RS 485, Pulse Wi-Fi 8 שעות